profiSOL - Twój partner w Fotowoltaice!

LIS
23

w systemie rozliczania energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne. 

Nowi prosumenci będą się rozliczać na zasadzie tzw. Net-billingu, jednak ministerstwo klimatu podkreśliło, w komunikacie z 8 listopada 2021 roku, że programy parasolowe nadal pozostają najkorzystniejszą formą dotacji przewidzianą dla prosumentów w kraju.
Nie słabnie zainteresowanie fotowoltaiką...

Zapraszamy do kontaktu